Over ons

Stichting ADOFF is opgericht in 1975, met als doel de franciscaanse spiritualiteit te verdiepen en te verspreiden in Nederland in het algemeen en in Amsterdam in het bijzonder. Dat deed de stichting door middel van:
[1] een reisorganisatie, Cultura Reizen, die groepsreizen aanbood met franciscaanse begeleiding;
[2] een bescheiden hotel, San Luchesio, primair bestemd voor franciscaanse groepen, priesters, religieuzen en predikanten.

Kort voor het jaar 2000 zijn beide activiteiten afgestoten.
Sindsdien werkt stichting ADOFF aan de realisatie van haar doelstelling door activiteiten van franciscaanse organisaties in Nederland met financiële middelen te ondersteunen.

Het subsidiebeleid wordt bepaald en uitgevoerd door het bestuur van stichting ADOFF. De samenstelling van het bestuur is:

  • Marjan Bouritius (Voorzitter)
  • Mari Platenburg (Penningmeester)
  • Ad Brenters (Secretaris)
  • Yvonne van Geffen (Bestuurslid)
  • Marieke van Grinsven (Bestuurslid)

  Ids B. Jorna (Erevoorzitter)

  Een belangrijk criterium bij de werving van bestuursleden is dat zij affiniteit hebben met de franciscaanse spiritualiteit en bij voorkeur lid zijn van één van de franciscaanse groeperingen in ons land.