Franciscaanse spiritualiteit

Franciscaanse spiritualiteit betekent dat je aandacht gericht is op de Ander en de ander, die wij ontmoeten op onze tocht door het leven. De ‘ander’ betreft niet alleen de mensen die wij ontmoeten, maar alle schepselen. Zij komen allemaal voort uit Gods scheppende hand. Franciscus noemt ze broeders en zusters: broeder zon, zuster maan, zuster water, onze zusters de vogels, broeder wolf, broeder vuur, broeder wind, zuster dood. De schepping van God wordt gevoed door onze moeder aarde.

In navolging van Franciscus heel de schepping aanspreken met broer en zus brengt een geweldige ommekeer te weeg. Als vanzelf ga je dan anders met de schepping om en behandel je niet alleen mensen, maar ook dieren en planten op een liefdevolle manier en met respect. Dat is misschien wel de sleutel om ernst te maken met aandacht voor klimaat en milieu. Het daagt ons ook uit tot een vredelievende manier van leven.

We willen zorgzaam omgaan met iedereen die ons pad kruist en – zoals Franciscus het zelf heeft gezegd – ieder dragen in zijn broosheid en kwetsbaarheid zoals we zelf gedragen willen worden als we in een soortgelijke omstandigheid komen te verkeren.

We doen onze activiteiten in het licht van deze spiritualiteit en ondersteunen projecten waarin we dit herkennen.