Subsidiebeleid

Aanvragen die in aanmerking kunnen komen voor een (mede)financiering door ADOFF

 • Nieuwe activiteiten die gericht zijn op vernieuwing, verdieping of versterking van de bekendheid met franciscaanse spiritualiteit in Nederland.
 • Bestaande activiteiten die gericht zijn op versterking en/of uitbreiding van de franciscaanse familie in ons land.
 • De (her)uitgave van publicaties, zijnde: de bronnen van de franciscaanse spiritualiteit; studies over of popularisering van de franciscaanse spiritualiteit of geschiedenis, kinderboeken inbegrepen.
 • Renovatie van gebouwen en/of vervanging van apparatuur die noodzakelijk is voor de realisatie van de doelstelling van een organisatie uit de franciscaanse familie.
 • Bijdragen in de jaarlijkse kosten van franciscaanse organisaties die geen geregelde eigen achterban hebben en zelf in hun inkomsten moeten voorzien.
 • Concrete activiteiten van niet-franciscaanse organisaties waarmee we ons verwant voelen of waar franciscaanse mensen bij betrokken zijn. Dit betreft altijd eenmalige kleine giften.

Vormen van ondersteuning

 1. Subsidies op projecten. Deze zijn altijd getermineerd (ten hoogste vijf jaar). Aanvraag voor een nieuwe, aansluitende termijn is mogelijk.
 2. Eenmalige gift.
 3. Renteloze lening of participatie in een renteloze lening. De looptijd is altijd gemaximeerd (ten hoogste tien jaar).
 4. Rentedragende leningen waarvoor rentetype, looptijd etc. worden afgesproken.

Uitsluitingscriteria

 • Stichting ADOFF draagt alleen bij aan organisaties zonder winstoogmerk. In de praktijk zijn dat vaak projecten van religieuze en kerkelijke organisaties, verenigingen of stichtingen.
 • Overheden, overheidsinstellingen en regulier door de overheid gefinancierde organisaties kunnen geen aanvraag bij stichting ADOFF indienen.
 • Grotere, professionele instellingen op het terrein van welzijn en zorg kunnen alleen een aanvraag indienen als ze duidelijk kunnen maken dat hun project buiten de reguliere financiering valt.
 • B.V.’s zijn nagenoeg altijd uitgesloten, net als privépersonen.
 • We financieren geen financiële tekorten achteraf.
 • Wij dragen niet bij aan fondsvorming.